Maľba VI. – Meditatívne návraty do rodného Holíča v cykle Okná a v hyperrealistických rodinných témach

-->