Ceny, literatúra

Ceny

– Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša udelená 2. júna 2010 za prínos v oblasti maliarstva na Slovensku.

Literatúra (výber)

Knižné publikácie
– Slovník súčasného slovenského výtvarného umenia, Bratislava, 1967
– Encyklopédia Slovenska I., A — D, Bratislava, 1977, s. 155
– Malý slovník slovenských výtvarníkov, Bratislava, 1981
– Malá československá encyklopédia I., A — Č, Praha, 1984, s. 363
– Malý slovník slovenských výtvarných umelcov I., A — K, Bratislava, 1988
– Bohuslav Novotný, Karol Kahoun, Bohumír Bachratý: Slovensko v obrazoch — výtvarné umenie, Martin, 1991
– Československý biografický slovník, Praha, 1992
– Ľubomír Podušel: Čas a súvislosti, Nitra, 1996
– Slovník českých a slovenských výtvarních umělců I., A — Č, Ostrava, 1998
– Katarína Rusnáková: Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku.
– Vysokoškolské učebné texty. Akadémia umení. Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici, 2009, s. 8

Zborník
– Ženy výtvarníčky v slovenskom umení, zborník príspevkov zo sympózia, Dagmar Srnenská, Ľuba Belohradská, Ľudovít Hološka, Štefan Zajíček (editor a spoluautor), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica, 2014.

Publikácie k samostatným výstavám
– Oľga Bartošíková Obrazy a kresby. Bratislava 1963. Úvod: Marian Váross
– Oľga Bartošíková Obrazy a objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, 1970. Úvod: Bohumír Bachratý
– Oľga Bartošíková Výber z tvorby, Mestský dom kultúry v Holíči, 1981. Úvod: Bohumír Bachratý
– Oľga Bartošíková Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava, 1987. Úvod: Bohumír Bachratý
– Oľga Bartošíková Výber z maliarskeho diela, zámok, Holíč, 2006. Úvod: Bohumír Bachratý
– Oľga Bartošíková Obrazy (1957 — 2013), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica, 2013. Úvod: Štefan Zajíček
– Oľga Bartošíková Šesťdesiate roky, Galéria Sala terrena, Prezidentský palác, Artem o.z., Bratislava, 2013. Úvod: Ľuboslav Moza
– Oľga Bartošíková Provokácie 1963—2013, Bratislava, Dom umenia, Artem o. z., 2014. Úvod: Ľuboslav Moza

Publikácie k spoločným výstavám
– Skupina 4, ZSVU, Hviezdoslavovo nám., Bratislava, 1959. Úvod: Skupina 4
– Skupina 4, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, 1962.
– Skupina 4, Špálova galerie Praha, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, 1966. Úvod: Tomáš Štraus
– Sei pittori slovacchi, Penelope Galeria d´Arte, Rím, Taliansko, 1965. Úvod: Ľubor Kára
– Polymúzický priestor I. Socha — objekt — svetlo — hudba (Socha piešťanských parkov), 1970, Piešťany. Úvod: Ľubor Kára
– Zora Rusinová a kol.: Šesťdesiate roky. Slovenská národná galéria, Bratislava, 1995.
– Zora Rusinová (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2000.
– Štyri, Artem o.z., 2012. Úvod: Ľuboslav Moza
– Ľuba Belohradská: Skupina 4 (1958 — 1966), Viera Kraicová, Oľga Bartošíková, Tamara Klimová, Jarmila Čihánková. GMB, Bratislava, 2018.

Články
– Výstava Skupiny 4. Výtvarný život 7, 1962, č. 8, s. 302
– Marian Váross: Výstava Oľgy Bartošíkovej. VŽ 9, 1964 č. 5, s. 196 — 197
– Radislav Matuštík: Štyri výstavy, Kultúrny život 21, 1966, č. 14, s. 5
– Oľga Bartošíková, Výtvarný život 11, 1966, č. 6, s. 196
– Silvia Ilečková, Bohumír Bachratý: Dve výstavy Oľgy Bartošíkovej, Výtvarný život 21, 1976, č. 8, s. 34
– Jubilanti: Oľga Bartošíková. Výtvarný život 27, 1982, č. 8, s. 44
– Štefan Zajíček: Výstava obrazov Oľgy Bartošíkovej v Knihe Bystrických, Záhorák XLIV, č. 20, 19. 5. 2003, s. 6
– Štefan Zajíček: Celoživotná tvorba maliarky, Naša Senica XXXVI, č. 4, apríl 2013, s. 5
– Dagmar Srnenská: Radosť, erotická hravosť a túžba maľovať, Pravda, 9. 7. 2013, s. 31
– Michaela Jurovská: Tisíc očí maliarky Oľgy Bartošíkovej, Pravda, 28. 9. 2013, s. 18, 19, 20, 29
– Štefan Zajíček: Bartošíková vystavuje v Trnave, Rodný môj kraj. Župný magazín 2, 2013, č. 19, s. 8

-->