Samostatné výstavy

1963
— Obrazy a kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1970
— Obrazy, objekty, Galerie Jaroslava Krále, Brno, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava

1976
— Zátišia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
— Obrazy, Kultúrne a spoločenské stredisko, Kežmarok
— Obrazy, Závodný klub ROH n. p. Tatraľan, Kežmarok

1977
— Zátišia, n. p. Merina, Trenčín

1981
— Výber z tvorby, Mestský dom kultúry, Holíč

1982
— Výber z tvorby, Mestské agitačné stredisko, Senica
— Obrazy, Mestský dom osvety a Mestské múzeum, Malacky

1987
— Obrazy, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava

1999
— Obrazy, Hotel Perugia, Bratislava

2003
— Zátišia, Kníhkupectvo Bystrický, Holíč

2004
— Výber z tvorby, Záhorské múzeum, Skalica

2006
— Výber z maliarskeho diela, zámok, Holíč

2013
— Obrazy (1957 — 2013), Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica; Mestský úrad, Holíč; Galéria Jána Koniarka, Trnava
— Oľga Bartošíková Šesťdesiate roky, Galéria Sala terrena, Prezidentský palác, Bratislava

2014
— Oľga Bartošíková Provokácie

1963 — 2013, Dom umenia, Bratislava.

-->