Zastúpenie diel v zbierkach galérií a múzeí

– Slovenská národná galéria, Bratislava — SNG (20 diel)
– Galéria mesta Bratislavy — GMB (15)
– Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica — ZGS (15)
– Mestské múzeum a galéria, Holíč — MGH (12)
– Tatranská galéria v Poprade — TGP (4)
– Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne — GBT (3)
– Nitrianska galéria — NGN (2)
– Šarišská galéria v Prešove — SGP (2)
– Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica — SSG (1)
– Východoslovenská galéria, Košice — VSG (1)
– Galéria Jána Koniarka v Trnave — GJK (1)
– Súkromné zbierky na Slovensku a v zahraničí (Švajčiarsko, Francúzsko).

-->