Životopisné údaje

Akademická maliarka sa narodila 18. augusta 1922 v Holíči na Posvátnej ulici v roľníckej rodine. Matka Mária Bartošíková sa v širokom okolí preslávila ako herečka holíčskeho ochotníckeho súboru, v ktorom hrávala po dlhé roky hlavné postavy v slovenských a českých divadelných hrách. V rodnom Holíči chodila Oľga Bartošíková do základnej školy a gymnázium navštevovala v Skalici. V rokoch 1945 — 1950 študovala maľbu na Akadémii výtvarných umení v Prahe v maliarskom ateliéri profesora Jána Želibského, pochádzajúceho z Jablonového na Záhorí. V roku 1951 sa vydala za českého výtvarného teoretika a kritika Ľubora Káru. V roku 1951 sa jej narodila dcéra Darina a v roku 1955 dcéra Elena. V roku 1957 sa Oľga Bartošíková aj s rodinou presťahovala do Bratislavy. Tu sa stala členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V roku 1958 s maliarkami Jarmilou Čihánkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou založili Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1967. Ľubor Kára bol od roku 1957 šéfredaktorom časopisu Výtvarný život až do roku 1971, keď bol po nástupe normalizácie z politických dôvodov odvolaný. Bol výtvarným teoretikom Skupiny 29. augusta a koncom 60. a začiatkom 70. rokov autorom a kurátorom mnohých významných výstav slovenského a európskeho umenia 20. storočia (Socha miešťanských parkov, Polymúzický priestor, Danuvius). Staršia dcéra Darina študovala dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a od roku 1992 je zakladateľkou a riaditeľkou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V rokoch 1998 — 2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry SR. Mladšia dcéra Elena je absolventkou sochárstva na VŠUP v Prahe a venuje sa keramickej a voľnej výtvarnej tvorbe, ako aj vzdelávacím projektom s deťmi.
V rokoch 1995 — 2002 bola predsedníčkou Slovenskej výtvarnej únie. Oľga Bartošíková usporiadala spolu dvadsať samostatných výstav a zúčastnila sa na desiatkach spoločných výstav na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa prevažne voľnej výtvarnej tvorbe — komornej maľbe a kresbe, v 60. — 80. rokoch realizovala diela v architektúre na Slovensku a v Čechách. V rokoch 1965 — 2000, podobne ako viacerí výtvarní umelci, mala ateliér na Dulovom námestí (predtým námestie Ľudových milícií) v Bratislave. V súčasnosti je členkou Slovenskej výtvarnej únie — Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Žije a tvorí v Bratislave. Diela Oľgy Bartošíkovej sú zastúpené v zbierkach slovenských galérií a mnohé sú súčasťou súkromných zbierok.

-->