Maľba III. – Obdobie šesťdesiatych rokov – abstrahujúca existenciálna figurácia a horiace katedrály

-->